Cerita itu

1882 Akta Harta Wanita Berkahwin


Selepas Pilihan Raya Umum 1880, William Gladstone menjadi Perdana Menteri sebuah kerajaan yang menjanjikan undang-undang yang akan mengurangkan ketaksamaan undang-undang antara lelaki dan wanita. Salah satu contohnya ialah berlakunya Undang-Undang Harta Wanita Berkahwin 1882. Di bawah syarat-syarat akta tersebut, wanita yang sudah berkahwin mempunyai hak yang sama atas harta mereka dengan wanita yang belum berkahwin. Oleh itu, tindakan ini membenarkan seorang wanita yang sudah berkahwin untuk mengekalkan hak milik yang mungkin dia terima sebagai hadiah daripada ibu bapa. Sebelum Undang-Undang Harta Wanita Berkahwin 1882 diluluskan, harta ini secara automatik akan menjadi hak milik suami. Pengesahan Akta Harta Wanita Berkahwin 1893 menyelesaikan proses ini. Wanita yang sudah berkahwin kini mempunyai kawalan penuh hukum atas semua harta dari setiap jenis yang mereka miliki ketika berkahwin atau yang mereka perolehi setelah berkahwin sama ada dengan harta pusaka atau dengan penghasilan mereka sendiri.


Undang-Undang Harta Wanita Berkahwin & # 039s

Akta Harta Wanita Berkahwin, 1870, 1882. Sebelum ini harta wanita menjadi milik suaminya setelah berkahwin. Reformis meminta hak yang sama untuk wanita yang sudah berkahwin atas harta mereka seperti yang dinikmati oleh lelaki dan wanita yang belum berkahwin. Walaupun mengakui prinsip bahawa, dalam keadaan tertentu, wanita harus mempertahankan dan mengendalikan harta benda mereka sendiri, Undang-Undang 1870 dianggap sebagai & # x2018kompromi yang lemah & # x2019 dan Jawatankuasa Harta Wanita yang Berkahwin mendesak reformasi yang lebih besar. Undang-Undang 1882, yang membolehkan para isteri memperoleh, memegang, menggunakan, dan membuang harta mereka yang terpisah, dengan menggunakan perlindungan undang-undang yang sama seolah-olah tidak berkahwin, adalah kemenangan besar.

Memetik artikel ini
Pilih gaya di bawah ini, dan salin teks untuk pustaka anda.

Gaya petikan

Encyclopedia.com memberi anda kemampuan untuk memetik entri rujukan dan artikel mengikut gaya umum dari Persatuan Bahasa Moden (MLA), The Chicago Manual of Style, dan American Psychological Association (APA).

Dalam alat "Cite this article", pilih gaya untuk melihat bagaimana semua informasi yang tersedia terlihat ketika diformat sesuai dengan gaya itu. Kemudian, salin dan tampal teks ke dalam daftar pustaka anda atau karya yang disebut.


TopSCHOLAR®

Tujuan utama tesis ini adalah untuk menganalisis dan menilai perkembangan Undang-Undang Hak Milik Wanita Berkahwin tahun 1882. Akta ini memberi contoh usaha untuk meningkatkan hak wanita di Britain abad kesembilan belas. Mirip dengan siri Akta Reformasi, siri Akta Harta Wanita Berkahwin (1870, 1874, 1882 dan 1893) mewakili pengembangan secara bertahap prinsip-prinsip liberalisme Victoria ke sebahagian besar penduduk Inggeris. Ciri unik dari Akta ini adalah bahawa mereka menandakan transendensi liberalisme terhadap halangan seksual.

Untuk memahami kepentingan Akta ini, perlu diperhatikan gambar wanita dan isteri yang diterima. Ideal wanita tradisional Victoria yang terjamin menjamin tunduknya kepada keluarga dan suaminya. Namun, William Thompson dan Mary Wollstonecraft adalah pendukung awal mengenai perlunya penilaian semula peranan sosial dan ekonomi wanita dalam masyarakat. Perbandingan antara John Ruskin's "Of Queens 'Gardens" dan John Stuart Mill's Subjek Wanita mengungkapkan dua pendekatan untuk masalah kedudukan sebenar wanita dalam masyarakat Victoria.

Subordinasi sosial yang diterima oleh seorang wanita dan seorang isteri dibuktikan lagi oleh undang-undang. Pada asasnya, setelah berkahwin, seorang wanita menjadi bukan perundangan yang sah. Semua harta benda diserahkan ke tangan suaminya. Tahap kawalan suami berbeza-beza dengan jenis harta benda tertentu yang terlibat. Dalam hal tertentu, karena ketentuan pengekangan terhadap antisipasi yang dikembangkan melalui undang-undang ekuiti, harta seorang isteri dapat dijamin agar tidak dicerobohi oleh suaminya. Namun, peruntukan ini tidak menetapkan kebebasan kewangan seorang isteri. Kelebihan utama pengekangan antisipasi adalah melindungi harta keluarga daripada suami yang boros.

Masalah status ekonomi seorang isteri adalah tepat yang ingin diperbaiki oleh peruntukan Akta Harta Wanita Berkahwin. Isu ini pertama kali dibahaskan di Parlimen pada tahun 1857, bagaimanapun, ketakutan yang mengganggu keharmonian rumah tangga menggagalkan apa-apa jalan yang berjaya sehingga tahun 1870. Akta 1870 hanya menjamin seorang isteri menggunakan pendapatan dan upahnya secara berasingan. Baru pada tahun 1882, Parlimen meloloskan reformasi yang menjamin istri kesucian harta peribadi sepenuhnya, sehingga membebaskannya dari ikatan ekonomi kepada suaminya.

Walaupun perdebatan mengenai kebaikan Akta ini mereda dalam waktu yang sangat singkat, kepentingannya tidak boleh dikurangkan. Mereka menyediakan asas penting untuk perbahasan yang mekar untuk hak bebas wanita. Lebih penting lagi, Akta Perkahwinan Wanita Berkahwin menandakan permulaan akhir pandangan Victoria terhadap isteri yang patuh.

Disiplin

Kesenian dan Kemanusiaan | Sejarah Eropah | Sejarah | Sejarah Sosial | Sejarah Wanita


Akta tersebut

Setelah bertahun-tahun melobi politik, Akta Harta Wanita Berkahwin menangani rungutan yang dikemukakan oleh wanita Inggeris. Akta tersebut mengubah doktrin common law tentang perlindungan sehingga memasukkan hak isteri untuk memiliki, membeli dan menjual harta miliknya yang terpisah. [8] Identitas sah isteri juga dipulihkan, karena pengadilan terpaksa mengakui suami dan isteri sebagai dua entiti undang-undang yang terpisah, dengan cara yang sama seolah-olah isteri adalah satu-satunya. Hak undang-undang wanita yang sudah berkahwin termasuk hak untuk menuntut dan menuntut. Sebarang kerosakan yang mungkin ditanggung oleh isteri adalah tanggungjawabnya sendiri, dan bukannya suaminya. Wanita yang sudah berkahwin juga bertanggung jawab atas hutang mereka sendiri, dan setiap perdagangan luar yang mereka miliki dikenakan undang-undang kebankrapan. Selanjutnya, wanita yang sudah berkahwin dapat menyimpan nama mereka sendiri. [9]


AKTA HARTA WANITA BERKAHWIN 1882

Suatu Akta untuk menyatukan dan meminda Akta yang berkaitan dengan Harta Wanita Berkahwin.

[KOMENSI] [18 Ogos 1882]

Jadilah yang diberlakukan oleh Ratu & # 8217 Yang Mulia, dengan dan dengan nasihat dan persetujuan Tuan-tuan Rohani dan Temporal, dan Commons, dalam Parlimen ini yang dihimpunkan, dan oleh pihak berkuasa yang sama, seperti berikut:

1. Wanita yang sudah berkahwin boleh memiliki harta benda dan berkontrak sebagai feme sole

(1) Seorang wanita yang sudah berkahwin harus, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, dapat memperoleh, memegang, dan membuang dengan kehendak atau sebaliknya, apa-apa harta tanah atau peribadinya sebagai miliknya yang terpisah, dengan cara yang sama seolah-olah dia feme sol, tanpa campur tangan mana-mana pemegang amanah.

(2) Seorang wanita yang sudah berkahwin berkeupayaan untuk memasuki dan membuat dirinya bertanggung jawab terhadap dan sejauh harta miliknya yang terpisah dalam kontrak apa pun, dan menuntut dan disaman, baik dalam kontrak atau dalam penyiksaan, atau sebaliknya, dalam semua menghormati seolah-olah dia feme sol, dan suaminya tidak perlu bergabung dengannya sebagai penggugat, atau menjadi pihak yang terlibat dalam sebarang tindakan atau proses undang-undang lain yang dibawa oleh atau diambil terhadapnya dan apa-apa kerosakan atau kos yang ditanggung olehnya dalam apa-apa tindakan atau proses tersebut adalah miliknya yang berasingan dan apa-apa kerosakan atau kos yang diambil terhadapnya dalam apa-apa tindakan atau proses tersebut akan dibayar dari harta yang berasingan, dan bukan sebaliknya.

(3) Setiap kontrak yang disepakati oleh seorang wanita yang sudah berkahwin akan dianggap sebagai kontrak yang disepakati olehnya sehubungan dengan dan untuk mengikat harta miliknya yang terpisah, kecuali sebaliknya ditunjukkan.

(4) Setiap kontrak yang disepakati oleh seorang wanita yang sudah berkahwin berkenaan dengan dan untuk mengikat harta yang berasingan harus mengikat bukan hanya harta terpisah yang dimiliki atau berhak pada tarikh kontrak, tetapi juga semua harta yang terpisah yang dia dapat selepas itu memperoleh.

(5) Setiap wanita yang sudah berkahwin yang menjalankan perdagangan secara terpisah dari suaminya harus, sehubungan dengan hartanya yang terpisah, tunduk pada undang-undang kebankrapan dengan cara yang sama seolah-olah dia adalah orang tunggal.


AKTA HARTA WANITA BERKAHWIN 1882

Suatu Akta untuk menggabungkan dan meminda Akta yang berkaitan dengan Harta Wanita Berkahwin.

[KOMENSI] [18 Ogos 1882]

Jadilah yang diundangkan oleh Ratu & # 8217 Yang Mulia, dengan dan dengan nasihat dan persetujuan Tuan-tuan Rohani dan Temporal, dan Commons, di Parlimen ini yang dihimpunkan, dan oleh pihak berkuasa yang sama, seperti berikut:

1. Wanita yang sudah berkahwin boleh memiliki harta benda dan berkontrak sebagai feme sole

(1) Seorang wanita yang sudah berkahwin harus, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, dapat memperoleh, memegang, dan membuang dengan sesuka hati atau sebaliknya, apa-apa harta tanah atau peribadinya sebagai miliknya yang terpisah, dengan cara yang sama seolah-olah dia feme sol, tanpa campur tangan mana-mana pemegang amanah.

(2) Seorang wanita yang sudah berkahwin berkeupayaan untuk memasuki dan membuat dirinya bertanggung jawab terhadap dan sejauh harta miliknya yang terpisah dalam kontrak apa pun, dan menuntut dan disaman, baik dalam kontrak atau dalam penyiksaan, atau sebaliknya, dalam semua menghormati seolah-olah dia feme sol, dan suaminya tidak perlu bergabung dengannya sebagai penggugat, atau menjadi pihak yang terlibat dalam sebarang tindakan atau proses undang-undang lain yang dibawa oleh atau diambil terhadapnya dan apa-apa kerosakan atau kos yang ditanggung olehnya dalam apa-apa tindakan atau prosiding tersebut adalah miliknya yang berasingan dan segala kerosakan atau kos yang ditanggung terhadapnya dalam tindakan atau prosiding tersebut akan dibayar daripada harta yang berasingan, dan bukan sebaliknya.

(3) Setiap kontrak yang disepakati oleh seorang wanita yang sudah berkahwin akan dianggap sebagai kontrak yang disepakati olehnya sehubungan dengan dan untuk mengikat harta miliknya yang terpisah, kecuali sebaliknya ditunjukkan.

(4) Setiap kontrak yang dimeterai oleh seorang wanita yang sudah berkahwin sehubungan dengan dan untuk mengikat harta berasingannya harus mengikat bukan hanya harta terpisah yang dimiliki atau berhak pada tarikh kontrak, tetapi juga semua harta terpisah yang dia dapat selepas itu memperoleh.

(5) Setiap wanita yang sudah berkahwin yang menjalankan perdagangan secara terpisah dari suaminya harus, sehubungan dengan hartanya yang terpisah, tunduk pada undang-undang kebankrapan dengan cara yang sama seolah-olah dia adalah orang tunggal.

2. Harta seorang wanita yang berkahwin selepas Akta yang dipegang olehnya sebagai feme sole

Setiap wanita yang berkahwin setelah dimulakannya Akta ini berhak memiliki dan memegang sebagai miliknya yang terpisah, dan melupuskan dengan cara yang disebutkan di atas semua harta nyata dan peribadi yang menjadi miliknya pada masa perkahwinan, atau akan diperoleh oleh atau menganugerahkan kepadanya setelah berkahwin, termasuk upah, pendapatan, wang, dan harta yang diperoleh atau diperoleh olehnya dalam pekerjaan, perdagangan, atau pekerjaan, di mana dia bertunangan, atau yang dia jalankan secara terpisah dari suaminya, atau oleh pelaksanaan kemahiran sastera, seni, atau ilmiah.

3. Pinjaman oleh isteri kepada suami

Sebarang wang atau harta pusaka isteri yang dipinjamkan atau diamanahkan olehnya kepada suaminya untuk tujuan perdagangan atau perniagaan yang dijalankan olehnya, atau sebaliknya, akan dianggap sebagai aset harta pusaka suaminya sekiranya berlaku muflis, di bawah tempahan isteri & # 8217 menuntut dividen sebagai pemiutang untuk jumlah atau nilai wang tersebut atau harta pusaka lain setelah, tetapi tidak sebelumnya, semua tuntutan pemiutang suami lain untuk pertimbangan berharga dalam bentuk wang atau wang & # 8217 telah berpuas hati.

4. Pelaksanaan kuasa umum

Pelaksanaan kuasa umum dengan kehendak oleh seorang wanita yang sudah berkahwin akan menjadikan harta yang dilantik menjadi tanggungjawabnya atas hutang dan liabiliti lain dengan cara yang sama seperti harta pusaka yang berasingan di bawah Akta ini.

5. Harta yang diperoleh selepas Akta oleh seorang wanita yang berkahwin sebelum Akta itu dipegang olehnya sebagai feme sole

Setiap wanita yang berkahwin sebelum dimulakannya Akta ini berhak memiliki dan memegang dan melupuskan dengan cara yang disebutkan sebelumnya sebagai harta berasingannya semua harta nyata dan peribadinya, hak miliknya, sama ada hak atau kontinjen, dan sama ada memiliki, pembalikan , atau selebihnya, akan bertambah setelah berlakunya Akta ini, termasuk sebarang upah, pendapatan, wang, dan harta yang diperoleh atau diperoleh olehnya seperti yang disebutkan di atas.

6. Mengenai stok, yang berhak dimiliki oleh wanita yang sudah berkahwin

Semua deposit di pejabat pos atau bank simpanan lain, atau di bank lain, semua anuiti yang diberikan oleh Pesuruhjaya untuk Pengurangan Hutang Negara atau oleh orang lain, dan semua jumlah yang menjadi sebahagian daripada stok atau dana awam, atau dari stok atau dana lain yang boleh dipindah milik dalam buku-buku Gabenor dan Syarikat Bank of England, atau mana-mana bank lain, yang pada permulaan Akta ini berdiri atas nama wanita yang sudah berkahwin, dan semua saham, saham, debentur, stok debentur, atau kepentingan lain dari atau di mana-mana syarikat, syarikat, atau badan awam, perbandaran, komersial, atau sebaliknya, atau atau di mana-mana industri, provident, ramah, faedah, bangunan, atau masyarakat pinjaman, yang pada permulaannya Akta ini berdiri atas namanya, akan dianggap, kecuali dan sehingga sebaliknya ditunjukkan, adalah harta berasingan wanita berkahwin tersebut dan hakikat bahawa apa-apa deposit, anuiti, jumlah yang merupakan sebahagian daripada saham atau dana awam, atau stok atau dana lain boleh dipindah milik dalam buku-buku Gabenor dan Syarikat Bank of England atau bank lain, saham, saham, debentur, saham debentur, atau kepentingan lain seperti yang disebutkan di atas, berdiri atas nama wanita yang sudah berkahwin, akan mencukupi bukti bukti bahawa dia berhak mendapatkannya untuk kegunaannya yang berasingan, untuk memberi kuasa dan kuasa kepadanya untuk menerima atau memindahkannya, dan untuk menerima dividen, faedah, dan keuntungannya, tanpa persetujuan suaminya, dan untuk mengganti kerugian Juru pos, Jurutera untuk Pengurangan Hutang Nasional, Gabenor dan Syarikat Bank of England, Gabenor dan Syarikat Bank Ireland, dan semua pengarah, pengurus, dan pemegang amanah setiap bank, syarikat, syarikat, badan awam, atau masyarakat seperti yang disebutkan sebelumnya, berkenaan dengannya.

7. Untuk stok yang akan dipindahkan ke wanita yang sudah berkahwin

Semua jumlah yang merupakan sebahagian daripada saham atau dana awam, atau stok atau dana lain yang boleh dipindah milik dalam buku-buku Bank of England atau bank lain, dan semua deposit dan anuiti masing-masing seperti yang disebutkan di bahagian sebelumnya yang lalu, dan semua saham, saham, debentur, saham debentur, dan kepentingan lain dari atau dalam mana-mana syarikat, syarikat, badan awam, atau masyarakat seperti yang disebutkan di atas, yang setelah dimulainya Akta ini akan diberikan kepada atau diletakkan, didaftarkan, atau dipindahkan di atau ke dalam atau dibuat untuk berdiri sendiri atas nama mana-mana wanita yang sudah berkahwin akan dianggap, kecuali dan sehingga sebaliknya ditunjukkan, adalah miliknya yang berasingan, yang berkenaan dengannya sekiranya ada tanggungjawab yang berlaku padanya harta pusaka yang terpisah itu adalah bertanggungjawab, sama ada perkara tersebut dinyatakan dalam dokumen di mana hakmiliknya dibuat atau diperakui, atau dalam buku atau daftar di mana judulnya dimasukkan atau direkodkan, atau tidak. Dengan syarat selalu, bahawa tidak ada apa-apa dalam Akta ini yang menghendaki atau memberi kuasa kepada mana-mana syarikat atau syarikat saham gabungan untuk mengakui mana-mana wanita yang sudah berkahwin sebagai pemegang saham atau saham di dalamnya yang boleh menyebabkan berlakunya liabiliti, bertentangan dengan peruntukan mana-mana Akta Parlimen , piagam, peraturan perundang-undangan, artikel persatuan, atau akta penyelesaian yang mengatur syarikat atau syarikat tersebut.

8. Pelaburan nama bersama wanita yang sudah berkahwin dan lain-lain

Semua peruntukan di sini-sebelumnya berisi mengenai deposit di pejabat pos atau bank simpanan lain, atau di bank lain, anuiti yang diberikan oleh Pesuruhjaya untuk Pengurangan Hutang Negara atau oleh orang lain, jumlah yang menjadi sebahagian daripada saham awam atau dana, atau stok atau dana lain yang boleh dipindah milik dalam buku-buku Bank of England atau bank lain, saham, stok, debentur, saham debentur, atau kepentingan lain atau dalam mana-mana syarikat, syarikat, badan awam, atau masyarakat seperti yang disebutkan di atas, yang pada permulaan Akta ini akan berdiri atas nama seorang wanita yang sudah berkahwin, atau yang, selepas waktu itu, akan diberikan, atau diletakkan, didaftarkan, atau dipindahkan ke atau ke, atau dibuat kepada berdiri, satu-satunya nama wanita yang sudah berkahwin, masing-masing perlu diperpanjang dan digunakan, selagi berkaitan dengan harta pusaka, hak, hakmilik, atau kepentingan wanita yang sudah berkahwin, kepada mana-mana butir-butir yang disebutkan di atas yang, pada permulaan Akta ini , atau pada bila-bila masa selepas itu, sh semua orang akan berdiri, atau akan diperuntukkan, diletakkan, didaftarkan, atau dipindahkan ke atau masuk, atau dibuat untuk berdiri, nama mana-mana wanita yang sudah berkahwin bersama-sama dengan mana-mana orang atau orang selain suaminya.

9. Mengenai stok, nama bersama wanita yang sudah berkahwin dan lain-lain

Tidak perlu bagi suami mana-mana wanita yang sudah berkahwin, berkenaan dengan kepentingannya, untuk ikut serta dalam pemindahan apa-apa anuiti atau deposit seperti yang disebutkan di atas, atau sejumlah wang yang menjadi sebahagian daripada saham atau dana awam, atau stok lain atau dana yang boleh dipindah milik seperti yang disebutkan di atas, atau sebarang saham, saham, debentur, saham debentur, atau faedah, hak, tuntutan, atau kepentingan lain dari atau dalam mana-mana syarikat, syarikat, badan publik, atau masyarakat seperti yang disebutkan di atas, yang sekarang atau hendaklah pada bila-bila masa selepas ini berdiri dengan nama tunggal mana-mana wanita yang sudah berkahwin, atau dengan nama bersama wanita yang sudah berkahwin itu dan mana-mana orang atau orang lain yang bukan suaminya.

10. Pelaburan palsu dengan wang suami

Sekiranya ada pelaburan dalam deposit atau anuiti seperti yang disebutkan di atas, atau di mana-mana saham atau dana awam, atau dalam stok atau dana lain yang boleh dipindah milik seperti yang disebutkan di atas, atau dalam saham, saham, debentur, atau stok debentur mana-mana syarikat, syarikat , atau badan publik, perbandaran, komersial, atau sebaliknya, atau dalam apa-apa bahagian, debentur, manfaat, hak, atau tuntutan apa pun dalam, atau atas dana mana-mana industri, provident, ramah, manfaat, bangunan, atau pinjaman masyarakat, hendaklah dibuat oleh wanita yang sudah berkahwin dengan wang suaminya, tanpa persetujuannya, Mahkamah boleh, atas permohonan di bawah seksyen tujuh belas Akta ini, memerintahkan pelaburan tersebut dan dividennya, atau

mana-mana bahagian daripadanya, yang akan dipindahkan dan dibayar masing-masing kepada suami dan tiada apa-apa dalam Akta ini yang terkandung boleh memberi kebenaran terhadap pemiutang suami terhadap apa-apa harta, oleh suami kepada isterinya, dari apa-apa harta, yang, setelah pemberian itu akan berterusan berada dalam urutan dan pelupusan atau reputasi suami yang terkenal, atau deposit atau pelaburan lain wang suami yang dibuat oleh atau atas nama isterinya untuk penipuan pemiutang, tetapi wang yang disimpan atau dilaburkan boleh diikuti seolah-olah Akta ini belum diluluskan.

11. Wang yang dibayar berdasarkan polisi jaminan untuk tidak menjadi sebahagian daripada harta pusaka yang diinsuranskan

Seorang wanita yang sudah berkahwin mungkin berdasarkan kuasa membuat kontrak di sini-sebelum ini memberikan kesan kepada kehidupannya sendiri atau kehidupan suaminya untuk penggunaannya yang terpisah dan yang sama dan semua faedahnya akan dijamin dengan sewajarnya. Dasar jaminan yang dilaksanakan oleh mana-mana lelaki dalam hidupnya sendiri, dan dinyatakan untuk kepentingan isterinya, atau anak-anaknya, atau isteri dan anak-anaknya, atau mana-mana daripada mereka, atau oleh mana-mana wanita dalam hidupnya sendiri, dan dinyatakan untuk kepentingan suaminya, atau anak-anaknya, atau suami dan anak-anaknya, atau mana-mana daripada mereka, akan mewujudkan kepercayaan terhadap objek yang dinamakan di dalamnya, dan wang yang perlu dibayar di bawah polisi tersebut tidak akan , selagi mana-mana objek amanah tidak dapat dilaksanakan, menjadi sebahagian harta pusaka yang diinsuranskan, atau dikenakan hutang: Dengan syarat, bahawa jika dibuktikan bahawa polisi itu dilaksanakan dan premium dibayar dengan niat untuk menipu pemiutang orang yang diinsuranskan, mereka berhak menerima, daripada wang yang perlu dibayar di bawah polisi, sejumlah wang yang sama dengan premium yang dibayar. Diinsuranskan boleh dengan polisi, atau dengan memorandum di bawah tangannya, melantik pemegang amanah atau pemegang amanah wang yang perlu dibayar di bawah polisi, dan dari semasa ke semasa melantik pemegang amanah baru atau pemegang amanah baru, dan boleh membuat peruntukan untuk pelantikan pemegang amanah baru atau pemegang amanah baru daripadanya, dan untuk pelaburan wang yang perlu dibayar di bawah polisi tersebut. Sekiranya berlaku pelantikan pemegang amanah, polisi seperti itu, segera setelah ia dilaksanakan, akan diberikan hak kepada pihak yang diinsuranskan dan wakil perundangannya yang sah, untuk tujuan yang disebutkan di atas. Sekiranya, pada masa kematian orang yang diinsuranskan, atau pada bila-bila masa selepas itu, tidak ada pemegang amanah, atau adalah wajar untuk melantik pemegang amanah baru atau pemegang amanah baru, pemegang amanah atau pemegang amanah atau pemegang amanah baru atau pemegang amanah baru boleh dilantik oleh mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa di bawah peruntukan Akta Pemegang Amanah, 1850, atau Akta yang meminda dan memperpanjangnya. Penerimaan pemegang amanah atau pemegang amanah yang dilantik dengan sewajarnya, atau, sekiranya berlaku pelantikan tersebut, atau jika tidak diberi notis kepada pejabat insurans, penerimaan wakil peribadi sah yang diinsuranskan akan diserahkan kepada pejabat untuk jumlah yang dijamin oleh polisi, atau untuk nilainya, secara keseluruhan atau sebahagian.

12. Ubat-ubatan wanita yang sudah berkahwin untuk perlindungan dan keselamatan harta benda yang terpisah

Setiap wanita, sama ada berkahwin sebelum atau sesudah Akta ini, akan memiliki namanya sendiri terhadap semua orang, termasuk suaminya, ubat sivil yang sama, dan juga (tunduk, mengenai suaminya, kepada ketentuan di sini-setelah terkandung) ubat dan ganti rugi yang sama dengan cara prosiding jenayah, untuk perlindungan dan keselamatan harta miliknya yang terpisah, seolah-olah harta tersebut menjadi miliknya sebagai feme sol, tetapi, kecuali seperti yang disebutkan di atas, tidak ada suami atau isteri yang berhak menuntut yang lain untuk tort. Dalam sebarang dakwaan atau proses lain di bawah seksyen ini, memadai untuk menuduh harta itu menjadi hak miliknya dan dalam setiap proses di bawah seksyen ini, suami atau isteri berkompeten untuk memberikan bukti satu sama lain, apa-apa undang-undang atau peraturan undang-undang kepada walaupun tidak berlaku: Dengan syarat selalu, bahawa tidak ada tindakan jenayah yang akan dilakukan oleh mana-mana isteri terhadap suaminya berdasarkan Undang-Undang ini semasa mereka tinggal bersama, mengenai atau mengenai harta yang dituntut olehnya, atau semasa mereka tinggal terpisah, untuk atau mengurung apa-apa tindakan yang dilakukan oleh suami semasa mereka tinggal bersama, mengenai harta yang dituntut oleh isteri, kecuali harta tersebut telah diambil secara salah oleh suami ketika meninggalkan atau meninggalkan, atau hendak meninggalkan atau meninggalkan, isterinya.

13. Hutang dan liabiliti ante-suami isteri & # 8217s

Seorang wanita selepas perkahwinannya akan terus bertanggung jawab sehubungan dengan sejauh mana harta yang terpisah untuk semua hutang yang dikontrak, dan semua kontrak yang dilakukan atau kesalahan yang dilakukan olehnya sebelum perkahwinannya, termasuk sejumlah wang yang mungkin dia tanggung sebagai pencarum, baik sebelum atau sesudah dia dimasukkan ke dalam senarai pencarum, penyusun dan berdasarkan Akta yang berkaitan dengan syarikat saham gabungan dan dia mungkin akan disaman atas hutang tersebut dan atas sebarang liabiliti ganti rugi atau sebaliknya di bawah kontrak tersebut, atau berkenaan dengan apa-apa kesalahan dan semua jumlah wang yang dipulihkan kepadanya, atau untuk apa-apa kos yang berkaitan dengannya, akan dibayar dari harta yang berasingan dan, seperti di antara dia dan suaminya, kecuali ada kontrak antara mereka dengan sebaliknya, harta miliknya yang berasingan akan dianggap bertanggungjawab terutamanya untuk semua hutang, kontrak, atau kesalahan tersebut, dan untuk semua kerosakan atau kos yang dipulihkan berkaitan dengannya: Dengan syarat selalu, bahawa tidak ada apa-apa dalam Akta ini semua beroperasi untuk meningkatkan atau mengurangkan tanggungjawab mana-mana wanita yang sudah berkahwin sebelum dimulakannya Akta ini atas apa-apa hutang, kontrak, atau salah, seperti yang disebutkan di atas, kecuali harta yang terpisah yang boleh menjadi haknya berdasarkan Akta ini, dan yang mana dia tidak berhak atas penggunaannya yang berasingan di bawah Akta dengan ini dimansuhkan atau sebaliknya, jika Akta ini tidak diluluskan.

14. Suami bertanggungjawab atas hutang isterinya yang telah dikontrak sebelum berkahwin sehingga tahap tertentu

Seorang suami akan bertanggungjawab atas hutang isterinya yang dikontrak, dan untuk semua kontrak yang dilakukan dan kesalahan yang dilakukan olehnya, sebelum berkahwin, termasuk apa-apa liabiliti yang mungkin dikenakan olehnya di bawah Akta yang berkaitan dengan syarikat saham bersama seperti yang disebutkan sebelumnya, kepada sejauh mana semua harta kepunyaan isterinya yang akan dia perolehi atau menjadi berhak dari atau melalui isterinya, setelah ditolak daripadanya apa-apa pembayaran yang dilakukan olehnya, dan sejumlah wang yang mana penghakimannya mungkin telah diperbaiki & # 8221 dalam mana-mana proses undang-undang, berkenaan dengan hutang, kontrak, atau kesalahan tersebut untuk atau yang berkaitan dengan isterinya sebelum perkahwinannya seperti yang disebutkan di atas tetapi dia tidak akan bertanggungjawab untuk perkara yang sama lebih jauh atau sebaliknya dan mana-mana mahkamah di mana suami akan disaman kerana hutang tersebut mempunyai kuasa untuk mengarahkan sebarang siasatan atau prosiding yang difikirkan sesuai untuk tujuan memastikan sifat, jumlah, atau nilai harta tersebut: Asalkan alwa ys, bahawa tidak ada apa-apa dalam Akta ini yang terkandung dalam operasi untuk meningkatkan atau mengurangkan tanggungjawab suami mana-mana yang berkahwin sebelum dimulakannya Akta ini untuk atau berkenaan dengan apa-apa hutang atau tanggungjawab isterinya yang lain seperti di atas.

15. Saman untuk tanggungjawab ante-nuptial

Suami dan isteri boleh disaman bersama atas segala hutang atau tanggungjawab lain (sama ada melalui kontrak atau atas kesalahan) yang dikontrak atau ditanggung oleh isteri sebelum berkahwin seperti yang disebutkan di atas, jika penggugat dalam tindakan tersebut akan berusaha untuk membuktikan tuntutannya , sama ada secara keseluruhan atau sebahagian, terhadap kedua-duanya dan jika dalam tindakan tersebut, atau dalam tindakan apa-apa yang dibawa berkenaan dengan hutang atau tanggungan tersebut terhadap suami sahaja, tidak didapati bahawa suami bertanggungjawab terhadap sebarang harta dari isteri yang diperoleh olehnya atau yang dia berhak seperti yang disebutkan di atas, dia akan membuat pertimbangan untuk perbelanjaan pembelaannya, apa sahaja yang mungkin berlaku akibat tindakan terhadap isteri jika bersama-sama menggugatnya dan dalam tindakan tersebut terhadap suami dan isteri secara bersama, jika kelihatan bahawa suami bertanggungjawab atas hutang atau ganti rugi yang dipulihkan, atau mana-mana bahagiannya, penghakiman sejauh mana suami bertanggungjawab adalah keputusan bersama terhadap suami secara peribadi dan terhadap isteri berkenaan dengan harta yang terpisah dan mengenai sisa, jika ada, dari hutang dan ganti rugi tersebut, penghakiman itu adalah penghakiman yang berasingan terhadap isteri berkenaan dengan harta yang terpisah sahaja.

16. Perbuatan isteri yang bertanggungjawab terhadap prosiding jenayah

Seorang isteri yang melakukan apa-apa tindakan berkenaan dengan harta suaminya, yang, jika dilakukan oleh suami berkenaan dengan harta isteri akan menjadikan suami bertanggung jawab atas prosiding jenayah oleh isteri di bawah Akta ini, dengan cara yang sama akan dikenakan prosiding jenayah oleh suaminya.

17. Pertanyaan antara suami dan isteri mengenai harta benda yang akan diputuskan secara ringkas

Dalam sebarang pertanyaan antara suami dan isteri mengenai hak kepemilikan atau pemilikan harta, salah satu pihak, atau mana-mana bank, syarikat, syarikat, badan awam, atau masyarakat seperti yang disebutkan di atas di mana buku-buku saham, dana, atau saham mana-mana pihak adalah berdiri, boleh dipohon dengan saman atau sebaliknya dengan cara ringkas kepada mana-mana hakim Mahkamah Tinggi di England atau di Ireland, kerana harta itu ada di England atau Ireland, atau (atas pilihan pemohon tanpa mengira nilainya harta yang dipertikaikan) di England kepada hakim mahkamah daerah, atau di Ireland kepada ketua pengadilan undang-undang sivil bahagian di mana salah satu pihak berada, dan hakim Mahkamah Tinggi atau mahkamah daerah, atau ketua pengadilan undang-undang sivil (sebagaimana yang berlaku) dapat membuat perintah berkenaan dengan harta yang dipertikaikan, dan mengenai kos dan akibat dari permohonan itu yang difikirkannya sesuai, atau mungkin mengarahkan permohonan sedemikian untuk berdiri dari semasa ke semasa masa, dan apa-apa siasatan yang menyentuh perkara-perkara yang bersangkutan harus dibuat dengan cara yang difikirkannya sesuai: Dengan syarat selalu, bahawa setiap perintah hakim Mahkamah Tinggi yang akan dibuat berdasarkan peruntukan bahagian ini akan dikenakan banding dengan cara yang sama seperti perintah yang dibuat oleh hakim yang sama dalam gugatan yang belum selesai atau atas tuntutan yang adil di mahkamah tersebut dan perintah mana-mana mahkamah undang-undang daerah atau sivil di bawah peruntukan bahagian ini akan dikenakan rayuan dalam dengan cara yang sama seperti perintah lain yang dibuat oleh mahkamah yang sama, dan semua prosiding di mahkamah daerah atau mahkamah undang-undang sivil di bawah seksyen ini di mana, oleh sebab nilai harta yang dipertikaikan, mahkamah tersebut tidak akan mempunyai bidang kuasa jika Akta ini atau Undang-Undang Harta Wanita Berkahwin & # 8217s, 1870, tidak diluluskan, boleh, atas pilihan tergugat atau responden terhadap prosiding tersebut, dikeluarkan dari Mahkamah Tinggi Keadilan di England atau Ireland (sebagai mengikut kes) oleh surat perakuan atau sebaliknya sebagaimana yang ditentukan oleh mana-mana peraturan Mahkamah Tinggi tersebut tetapi apa-apa perintah yang dibuat atau tindakan yang dilakukan dalam proses tersebut sebelum penyingkiran tersebut akan berlaku, melainkan perintah yang akan dibuat sebaliknya oleh Mahkamah Tinggi tersebut: Dengan syarat juga, bahawa hakim Mahkamah Tinggi atau mahkamah daerah, atau ketua pengadilan bil sipil, jika mana-mana pihak memerlukan, boleh mendengar permohonan sedemikian di bilik peribadinya: Dengan syarat, bahawa mana-mana bank, syarikat, syarikat itu , badan awam, atau masyarakat seperti yang disebutkan di atas, hendaklah, dalam hal permohonan seperti itu untuk tujuan kos atau sebaliknya, dianggap sebagai pemangku kepentingan sahaja.

18. Wanita yang sudah berkahwin sebagai eksekutif atau pemegang amanah

Seorang wanita yang sudah berkahwin yang merupakan eksekutif atau pentadbir secara bersendirian atau bersama-sama dengan orang lain atau orang-orang dari harta pusaka mana-mana orang yang meninggal dunia, atau seorang pemegang amanah sahaja atau bersama seperti yang dinyatakan di atas harta yang tertakluk kepada kepercayaan, boleh menuntut atau disaman, dan boleh memindahkan atau bergabung dalam memindahkan apa-apa anuiti atau deposit seperti yang disebutkan di atas, atau sejumlah wang yang menjadi sebahagian daripada saham atau dana awam, atau mana-mana stok atau dana lain yang boleh dipindah milik seperti yang disebutkan di atas, atau sebarang saham, stok, debentur, stok debentur, atau faedah lain, hak, tuntutan, atau kepentingan lain dari atau dalam mana-mana syarikat, syarikat, badan awam, atau masyarakat dalam watak itu, tanpa suaminya, seolah-olah dia adalah satu-satunya feme.

19. Menyimpan penempatan yang ada, dan kekuatan untuk membuat penempatan masa depan

Tiada apa-apa dalam Akta ini yang terkandung boleh mengganggu atau mempengaruhi penyelesaian atau persetujuan untuk penyelesaian yang dibuat atau akan dibuat, sama ada sebelum atau selepas perkahwinan, menghormati harta benda mana-mana wanita yang sudah berkahwin, atau akan mengganggu atau menjadikan tidak ada batasan terhadap jangkaan pada masa ini dilampirkan atau dilampirkan selepas ini untuk menikmati apa-apa harta atau pendapatan oleh seorang wanita di bawah sebarang penyelesaian, perjanjian untuk penyelesaian, kehendak, atau instrumen lain tetapi tidak ada sekatan terhadap jangkaan yang terkandung dalam penyelesaian atau perjanjian penyelesaian wanita & # 8217s harta sendiri yang akan dibuat atau dimeterai oleh dirinya sendiri akan mempunyai kesahan terhadap hutang yang disepakati olehnya sebelum berkahwin, dan tidak ada penyelesaian atau perjanjian untuk penyelesaian yang mempunyai kekuatan atau kesahan yang lebih besar terhadap pemiutang wanita tersebut daripada penyelesaian atau perjanjian serupa untuk penyelesaian yang dibuat atau dilakukan oleh seorang lelaki terhadap pemiutangnya.

20. Wanita yang sudah berkahwin bertanggungjawab ke paroki untuk menjaga suaminya

Where in England the husband of any woman having separate property becomes chargeable to any union or parish, the justices having jurisdiction in such union or parish may, in petty sessions assembled, upon application of the guardians of the poor, issue a summons against the wife, and make and enforce such order against her for the maintenance of her husband out of such separate property as by the thirty-third section of the Poor Law Amendment Act, 1868, they may now make and enforce against a husband for the maintenance of his wife if she becomes chargeable to any union or parish. Where in Ireland relief is given under the provisions of the Acts relating to the relief of the destitute poor to the husband of any woman having separate property, the cost price of such relief is hereby declared to be a loan from the guardians of the union in which the same shall be given, and shall be recoverable from such woman as if she were a feme sole by the same actions and proceedings as money lent.

21. Married woman to be liable to the parish for the maintenance of her children

A married woman having separate property shall be subject to all such liability for the maintenance of her children and grandchildren as the husband is now by law subject to for the maintenance of her children and grandchildren : Provided always, that nothing in this Act shall relieve her husband from any liability imposed upon him by law to maintain her children or grandchildren.

22. Repeal of 33 & 34 Vict. c.93 37 & 38 Vict. c.50

The Married Women’s Property Act, 1870, and the Married Women’s Property Act, 1870, Amendment Act, 1874, are hereby repealed: Provided that such repeal shall not affect any act done or right acquired while either of such Acts was in force, or any right or liability of any husband or wife, married before the commencement of this Act, to sue or be sued under the provisions of the said repealed Acts or either of them, for or in respect of any debt, contract, wrong, or other matter or thing whatsoever, for or in respect of which any such right or liability shall have accrued to or against such husband or wife before the commencement of this Act.

23. Legal representative of married woman

For the purposes of this Act the legal personal representative of any married woman shall in respect of her separate estate have the same rights and liabilities and be subject to the same jurisdiction as she would be if she were living.

24. Interpretation of terms

The word ” contract ” in this Act shall include the acceptance of any trust, or of the office of executrix or administratrix, and the provisions of this Act as to liabilities of married women shall extend to all liabilities by reason of any breach of trust or devastavit committed by any married woman being a trustee or executrix or administratrix either before or after her marriage, and her husband shall not be subject to such liabilities unless he has acted or intermeddled in the trust or administration. The word “property ” in this Act includes a thing in action.

25. Commencement of Act

The date of the commencement of this Act shall be the first of January one thousand eight hundred and eighty-three.


Options/Help

Print Options

Print The Whole Act

Print This Section only

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area.

Original (As Enacted or Made): The original version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources

All content is available under the Open Government Licence v3.0 except where otherwise stated. This site additionally contains content derived from EUR-Lex, reused under the terms of the Commission Decision 2011/833/EU on the reuse of documents from the EU institutions. For more information see the EUR-Lex public statement on re-use.


Married Women’s Property Act 1882

Sections 1 and 2 of the Married Women’s Property Act 1882 contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0 (http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/)

While the Married Women’s Property Act 1882 is often lauded as a victory for all women … [perhaps its] greatest triumph was not the actual provisions of the Act but the strategizing of women lobbying for reform stretching back to the Langham Place Group [and Barbara Leigh Smith Bodichon].
Andy Hayward

The Married Women’s Property Act 1882 provided for a married woman to hold all the property brought by her to the marriage or subsequently acquired thereafter as her ‘separate property’. A married woman possessed for the first time the ability to acquire and dispose of all kinds of property ‘as if she were a feme sole [single woman] without the intervention of any trustee’ (section 1). It removed many (though not all) of the legal disadvantages flowing from coverture (a common law doctrine conceptualised husband and wife as one person that person, unsurprisingly, being the husband).

It instigated a critical reappraisal of property holding within marriage, precipitating important debates in the 1940s onwards that questioned whether it should be accepted that marriage frequently generated economic disadvantage.

The full version of this landmark was written by Andy Hayward.


Today in Feminist History: Wives Granted Legal Right to Sue Their Husbands (April 10, 1882)

This bold and welcome departure from common law tradition is based on his interpretation of New York State&rsquos &ldquoMarried Women&rsquos Property Act,&rdquo passed in 1860 and revised in 1862. T

hough on the books for two decades, it has never before been cited as giving married women such independent&mdasheven equal&mdashstanding in a court of law.

The case was initiated by Theresa Schultz against her husband, Theodore. She obtained an order of arrest against him for assault and battery and also wished to sue him for her injuries.

He tried to have the arrest order vacated on the grounds that a wife cannot initiate legal actions against her husband. But his attempt failed in a lower court, and today the General Term of the State Supreme Court sustained the arrest order, and in the process made it clear that the rest of the suit can proceed.

According to Justice Brady, the New York State Legislature did intend to change the common law rule prohibiting wives from suing their husbands when in 1860 and 1862 it revised the laws that pertain to married women. Though there have been previous decisions by other judges rejecting this view, and who have claimed that to give wives a right to sue husbands would disturb the domestic tranquility of marriage, Brady noted:

&ldquoTo allow the right [to sue] in an action of this character, in accordance with the language of the statute, would be to promote greater harmony, by enlarging the rights of the married woman and increasing the obligations of husbands, by affording greater protection to the former and by enforcing greater restraint upon the latter in the indulgence of their evil passions.

&ldquoThe declaration of such a rule is not against the policy of the law. It is in harmony with it and calculated to preserve peace, and in a great measure, prevent barbarous acts, acts of cruelty, regarded by mankind as inexcusable, contemptible, detestable.

&ldquoIt is neither too early nor too late to promulgate the doctrine that if a husband commits an assault and battery upon his wife he may be held responsible civilly and criminally for the act, which is not only committed in violation of the laws of God and man, but in direct antagonism to the contract of marriage, its obligations, duties, responsibilities, and the very basis on which it rests.

&ldquoThe rules of common law on this subject have been dispelled, routed and justly so by the acts of 1860 and 1862. They are things of the past which have succumbed to more liberal and just views, like many other doctrines of common law which could not stand the scrutiny and analysis of modern civilization.&rdquo

Justice Daniels concurred in the opinion, but Justice Noah Davis dissented, writing:

&ldquoI heartily concur in the unbounded detestation of wife-beaters which my brother Brady has so forcibly expressed and I think the Legislature might well provide a carefully prepared statute giving direct personal remedies by suit in such cases but the courts have decided that this has not yet been done, and the doctrine of &lsquostare decisis&rsquo requires us to leave it to the Court of Appeals or the Legislature the gallant duty of setting the law free to redress by civil actions all the domestic disputes of husband and wife, whether committed by unbridled tongues or angry blows.&rdquo

Despite its name, the New York Supreme Court is not truly supreme, and the Court of Appeals, which is actually the highest court in New York State, could rule differently.

But simply the fact that such a prestigious jurist has written this strong and eloquent ruling means that the day when a married woman is considered a legally invisible appendage of her husband is either at an end, or at least drawing to a close


Jill Rappoport, “Wives and Sons: Coverture, Primogeniture, and Married Women’s Property”

Prior to political agitation for the reform of married women’s property laws, nineteenth-century fiction emphasized primogeniture (the common law doctrine of consolidating wealth in the hands of eldest sons) alongside coverture (the common law doctrine that marriage voided a wife’s separate legal identity) in order to show how both contributed to women’s economic marginalization. The reform movement, however, focused its attention on coverture, and by the time of the 1870 Act, fiction begins to divorce its sympathy for women’s subjugation in coverture from its treatment of women’s condition with respect to primogeniture. This case study of novels by Jane Austen and George Eliot suggests that, as coverture comes under closer scrutiny, primogeniture is no longer showcased as one of women’s most significant economic disadvantages. Instead, the claims of primogeniture begin to appear as an argument against women’s rights to property.

Women’s lack of educational and professional opportunities throughout much of the long nineteenth century prevented them from acquiring or controlling much wealth, but their marginal economic status was exacerbated by two common law doctrines: primogeniture dan coverture. The first overwhelmingly passed over daughters’ rights of inheritance in favor of an eldest son’s, compelling many to secure their social status and subsistence through marriage the second denied wives economic agency within such marriages. A series of Married Women’s Property motions and Acts would attempt to redress the latter doctrine of coverture in practice by granting a married woman the legal status of a single woman (“feme sole”). These laws attempted to address the problems with coverture independently of any perceived problems with primogeniture, but throughout the century fictional treatments linked the two, to different ends.

Figure 1: Title page, _Sense and Sensibility_, 1811

Support for women’s rights to property comes, at this point in literary history, in relation to primogeniture as much as coverture, despite the emphasis on legal reform for the latter during the second half of the century.[4] In both of these novels, the daughters’ inheritance has direct bearing on the necessity of marriage and the difficulty of finding a suitable match, but if these daughters require “protection,” it would seem to be as much from their birth families as from any husbands Mr. Bennet and Mr. Dashwood fail to provide adequately for their daughters, not simply because the legal situation of entailed estates is out of their hands, but because they are not very good at saving. "Encik. Bennet had very often wished . . . that, instead of spending his whole income, he had laid by an annual sum, for the better provision of his children, and of his wife, if she survived him. He now wished it more than ever” (199-200). Mr. Dashwood, too, despite his best intentions of “living economically” in order to “lay by a considerable sum” for his wife and daughters, dies before managing to do so (6).[5]

Although, as historians and literary critics have demonstrated, primogeniture—particularly among the middle classes—was never absolute,[6] the general preference for endowing male lineage meant that marriage was an important source of financial security for women, even as women conscious of this financial motivation were depicted as selling themselves for an establishment.[7] Yet even the financial security of such women was incomplete.[8] Under the common law doctrine of coverture, a woman’s money and other property passed to her husband at marriage: wives could not inherit, bequeath, or earn separate property, nor could they enter into contracts without their husbands’ consent.[9] As Rachel Ablow’s BRANCH entry, “‘One Flesh,’ One Person, and the 1870 Married Women’s Property Act,” notes, coverture essentially entailed the disappearance of a wife’s separate legal identity in marriage, presumably making the couple “one flesh.” This doctrine “covered” her debt or legal infractions, yet, despite the dubious advantage of this legal “protection,” coverture also stripped a wife of economic agency. All earnings, inheritance, personal property, or land owned at the time of her marriage or acquired after that point became the property of her husband.[10]

Women and their supporters fought coverture on multiple fronts. The Petition for Reform of the Married Women’s Property Law, which was presented in 1856 and included twenty-six thousand signatures, began the joint effort by lawmakers and public women to grant married women legal control over their own wealth and earnings, finally achieved in part by the Married Women’s Property Acts of 1870 and 1882 (Shanley 33).[11] Other women benefited from the separate estates set up in trust for them in courts of equity (Shanley 15, 25). And, as Margot Finn and others have shown, still more women found degrees of economic agency through family businesses and legal practices such as the law of necessaries and strategic uses of credit.[12] Such strategies meant that, long before legal reforms were instituted, ways of securing property rights and economic agency for married women outside of the common law were being imagined. For the most part, however, these practical efforts to ameliorate women’s economic status ignored the interconnectedness of the two common law doctrines that fiction such as Austen’s united, one emphasizing the financial ramifications of marriage, the other emphasizing the financial ramifications of birth.

In addition to receiving his father’s inheritance, Rasa dan perasaan’s John Dashwood benefits from his own mother’s property, apparently secured to her as her separate estate. He “was amply provided for by the fortune of his mother, which had been large, and half of which devolved on him on his coming of age” (5) the other half of his mother’s wealth would also be his because it “was also secured to her child, and [her husband, John’s father] had only a life interest in it” (6). On the one hand, John’s mother’s wealth is evidence of the safeguards already put into place for protecting (some) married women’s property even before the legal reforms of the later century. His father did not have access to the principle of his mother’s money, only its interest during his own lifetime. Despite the claims of coverture, her marriage did not merge her property with his—an example of the kind of trusts established for wealthy women outside of the court of common law, and, in its evasion of the common law, something of an argument against it.

Yet this protection of the late Mrs. Dashwood’s property ultimately seems less a triumph for the wife than for her son, whose father, we learn, would have been very pleased to ignore the custom of primogeniture and divide the wealth with his three less privileged female children instead. The narrative emphasis on those children—whose fortunes and marriage plots occupy the rest of the novel—also diminishes any sense that this episode reflects a feminist victory or even a real disruption of the common law. As Cheri Larsen Hoeckley has argued, “equity settlements often simply allowed a father to preserve family property . . . for future male heirs” (149).[13] Thus even a wife’s “separate estate” here ultimately serves the purpose of primogeniture. The novel’s discussion of inheritance reminds readers that the doctrines of primogeniture and coverture—the economics of birth and marriage—work hand in hand to limit women’s financial options and suggests that addressing one independently of the other will not effectively secure property to women.

Coverture and primogeniture again join hands as John Dashwood’s wife, Fanny, directs his interests in favor of their son. On the one hand, she appears to have a kind of economic agency through him, in keeping with the theory behind the “one-flesh” doctrine of coverture. She “did not at all approve” of her husband’s initial intention to provide for his half-sisters, and her “consent to this plan”—which she refuses to give—seems necessary to it. As she persuades him to reduce the gift from his initial thought of three thousand pounds to “sending presents of fish and game, and so forth, whenever they are in season” (12), she effectively manages both her husband and his finances and, as Elsie B. Michie’s study of rich women in fiction has shown, becomes the scapegoat for self-interested wealth as she “reveals the engrossment of her personality by incrementally teaching her husband to think of wealth as something that must be engrossed” (28).[14]

Fanny’s manipulation is painted as despicable not because she is able to influence her husband’s decision but because of the selfishness of her views. Coverture—that merging of economic and less-material interests alike—seems to affect both husband and wife here by shaping the spouses’ personalities. As the narrator informs us: “Had [John Dashwood] married a more amiable woman . . . he might even have been made amiable himself” (7). As Michie has shown, Austen invites us to demonize this wealthy woman.[15] Yet, in a “more amiable woman,” Fanny’s own narrow maternal anxiety for her child’s interests might actually have aligned her with the mother of her disinherited half-sisters-in-law, whose love of her own children similarly obscures her own vision of the world. Through coverture, Fanny has no more legal power over the situation than they do, resorting to “begg[ing],” “argu[ing],” and “point[ing] out” her perspective, because ultimately, “the question is, what [he] can afford to do” (10), not what she wishes him to do, nor what is in either her best financial interest or her son’s. Her desire to enrich her own son by consolidating various fortunes in his hands—“How could he answer it to himself to rob his child, and his only child too, of so large a sum?”(9)—is not so different from the general custom of enriching male heirs. Whereas her husband benefited from his mother’s “separate estate,” Fanny Dashwood cannot make any legal claim upon her husband’s recent inheritance, not even for the benefit of her son. Instead, she is forced to rely on her husband’s sense of honor and duty to prevent him from “rob[bing] his child.” She is the daughter “of a man who had died very rich” (14), and while we learn later that she received ten thousand pounds upon her marriage (264), her father also had an “eldest son,” who—at least at this early point in the story—seems likely to inherit the largest part of the family wealth. Despite her apparent greed, her unkindness to her half sisters stems from those same joined common law doctrines of primogeniture and coverture that shaped their fortunes. The implication is that both sympathetic and unsympathetic characters would be better off—and perhaps even more generous—under different legal conditions.

Later in the century, after the Divorce Act of 1857 placed coverture under increasing scrutiny, legislators emphasized their duty to protect women within marital relationships (thus ensuring the smooth functioning of coverture), rather than advocate for their equal rights (which would rupture the fiction of coverture altogether) (Shanley 71-4, 77-8). Along these lines, the Married Women’s Property Act of 1870, which gave wives control of their earnings and of legacies under £200, was seen as protecting women of the working or lower-middle classes rather than securing independent property rights for the wealthier classes described by Austen. Despite its limited reach, however, the cultural anxieties attending this law were as great as if it had done much more. (See again Rachel Ablow’s “‘One Flesh,’ One Person, and the 1870 Married Women’s Property Act” for a discussion of the law’s effect on ideas of marriage itself.) In fiction written after 1870, we find women whose marriages secure them great wealth but whose claims to that wealth appear to conflict with the claims of their husbands’ first-born sons. That is, problems of coverture and primogeniture again appear together, but to different effect: once wives can claim property as their own, primogeniture becomes as much a reason to withhold that property as a reason to grant it.

Wives’ claims to property in late-century writing are not all, strictly speaking, governed by coverture or its dissolution. Although that common law doctrine had previously ensured that a wife’s property would become her husband’s after marriage, it significantly did not ever ensure the opposite, that a husband’s property would become her own. On the contrary, only through a husband’s conscious legal action could it be so. Yet the new legal precedent of recognizing a wife’s claim to ada property within marriage appears, for some writers, tantamount to a wife’s claiming semua property within marriage. That is, after the Married Women’s Property Act of 1870 weakened the doctrine of coverture as absolute, a wife’s independent possession of property begins to be represented as theft. Along these lines, mercenary marriage becomes problematic not simply for what it suggests about the gold-digging wife or the institution of marriage itself but because it enables a wife wrongfully to take what should be her husband’s or son’s wealth and make it her “own.” Fictional wives and widows are faulted for claiming as their “own” property that the novel assigns to their husbands’ sons.

Coverture itself, the fiction that marriage creates any real accord, continues to appear injurious in the wake of the 1870 Act. In George Eliot’s Daniel Deronda (1876), for instance, which will be the case study for the rest of my argument, Gwendolen’s marriage is characterized by her husband’s “imperiousness” (427), their “struggle” for dominance (426), and the absence of any of the marital unity presumed by the “one-flesh” doctrine: “How . . . could Grandcourt divine what was going on in Gwendolen’s breast?” (671). Eliot suggests that this sympathetic impasse—the realist novel’s counterpoint to coverture’s more ideal conditions—is matched by financial disparity. Gwendolen acknowledges that she “must leave . . . to Mr Grandcourt” all economic questions with no control over the family wealth herself, she is “very anxious to have some definite knowledge of what would be done for her mother” after her marriage, and experiences “a sense of obligation” when she learns, after the fact, that he has chosen to provide for her (428).

Namun Daniel Deronda features the economic concerns of marriage alongside those of inheritance not simply to reveal the double-edged marginalization of women, which we saw earlier in the century, nor to express the mercenary side of matrimony,[16] but to stage a debate about the relative rights of a wife and a son. When Grandcourt’s former mistress confronts Gwendolen to prevent her marriage because “[Grandcourt] ought to make [their] boy his heir” (152), the novel takes seriously her chief objection to the marriage, that “my boy [not be] thrust out of sight for another” (152). Gwendolen, too, responds to the matter of the child’s inheritance with feelings of remorse and generosity: “Perhaps we shall have no children. I hope we shall not. And he might leave the estate to the pretty little boy” (314). Indeed, Gwendolen is “reduced to dread lest she should become a mother” (672-3) at least in part for this reason. At the same time, however, as soon as she has been married, she revels in the thought of personally acquiring new wealth, excited—despite the perceived injustice of it—at “having her own” luxury items (358).

The novel pits the wife’s right to property (however acquired) against that of a son, and the son wins out. Illegitimacy gives this son no more legal claim to the estate than Gwendolen.[17] But after Grandcourt’s death, when this son inherits nearly all of his father’s wealth, his illegitimacy is a nonissue. The reinstated heir looks like his father, acquires most of his wealth, and takes his name.[18] It’s a progressive treatment of illegitimacy not to punish the child for his parents’ actions, but by the time the affair has been settled, it’s hardly a treatment of illegitimacy at all. The issue of legitimacy (mistress versus wife, bastard versus bride) thus takes a backseat to the novel’s question of whether a wife’s or a son’s claim to property should take precedence. As an answer, it makes a wife’s wealth—Gwendolen’s initial idea that any property—even or especially her husband’s—could become her “own” after marriage (358)—appear as theft.[19] Even Gwendolen’s well-wishers support the son’s right of inheritance, remarking that “since the boy is there, this was really the best alternative for the disposal of the estates” (757). Deronda, the moral center of the novel, goes so far as to say that “[Grandcourt] did wrong when he married this wife—not in leaving his estates to the son” (716). And Gwendolen herself is “quite contented with it” (717), calling the decision “. . . all perfectly right” (759) and expressing relief that she is “saved from robbing others” (699). Nobody argues that a wife should have greater claim to property than a son. By representing Gwendolen’s marital wealth as illicit, the novel suggests that a wife’s property, whether accrued before, within, or after marriage, is less legitimate than property transmitted to even an illegitimate son.[20]

These arguments had serious stakes in 1876, when political agitation for wives’ rights to hold their “own” property had made some progress but was still underway. A fuller recognition of women’s economic rights within marriage would come shortly, with the Married Women’s Property Act of 1882. But at this time of intense debate about property rights, the novel’s putative “crime” and its resolution—representing a wife’s wealth as theft and then saving her from “robbing others” by restoring it to a male heir—suggests that when wives claim property as their “own” they do so at the expense of sons and with no real benefit to themselves. In contrast with Austen’s novels, where a son’s privileged inheritance is a fundamental cause of mercenary marriage and a contributing factor to women’s poor economic standing, here instead such inheritance is offered as the lesser evil in the face of women’s increasing claims to wealth within marriage.

At the same time, however, the fact that this son’s claim to his wealth depends upon the whim of an unlikeable man and the “absence of a legitimate heir” (757) rather than the common law doctrine of primogeniture, reminds us of little Grandcourt’s own problematic claims to ownership similarly, Gwendolen’s claims to her “own” property within marriage are supported neither by coverture nor by the Married Women’s Property Act of 1870. Each case reflects the inadequacy of contemporary law to allocate possession in a way that suits social feeling. The novel’s depiction of women’s stinted economic autonomy before, within, or without marriage—Gwendolen’s step-father having “carried off his wife’s jewellery and disposed of it” (274-5), for instance—similarly suggests greater sympathy for women’s restricted options and the need for other conceptions of marriage than “coverture,” a concept that repeatedly fails to veil the sharp differences between husbands and wives in the novel.[21] Unwilling to allow women to profit within marriage by claiming wealth as their “own,” the novel is nonetheless adamant that marriage itself is an institution in need of reform. When Grandcourt drowns, accidentally thrown overboard, Gwendolen’s guilty conscience at having wanted to “kill him in my thoughts” (695) and neglecting to toss him the rope (696) fails to incriminate her. Discovered in tears, on her knees, “Such grief seemed natural in a poor lady whose husband had been drowned in her presence” (702) the “cover” of marriage effectively absolves her of any wrongdoing.

Jill Rappoport is an associate professor of English at the University of Kentucky and author of Giving Women: Alliance and Exchange in Victorian Culture (2011). She is also co-editor (with Lana Dalley) of Economic Women: Essays on Desire and Dispossession in Nineteenth-Century British Culture (in progress).

HOW TO CITE THIS BRANCH ENTRY (MLA format)

Rappoport, Jill. “Wives and Sons: Coverture, Primogeniture, and Married Women’s Property.” BRANCH: Britain, Representation and Nineteenth-Century History. Ed. Dino Franco Felluga. Extension of Romanticism and Victorianism on the Net. Web. [Here, add your last date of access to BRANCH].

WORKS CITED

Ablow, Rachel. “‘One Flesh,’ One Person, and the 1870 Married Women’s Property Act.” BRANCH: Britain, Representation and Nineteenth-Century History. Ed. Dino Franco Felluga. Extension of Romanticism and Victorianism on the Net. Web. 28 Jun. 2012.

Austen, Jane. Pride and Prejudice. Ed. Donald Gray. New York: Norton, 2001. Print.

—. Sense and Sensibility. Ed. Claudia L. Johnson. New York: Norton, 2002. Print.

Bailey, Joanne. “Favoured or Oppressed? Married Women, Property, and ‘Coverture’ in England, 1660-1800.” Kesinambungan dan Perubahan 17.3 (2002): 351-72. Cetak.

Bodichon, Barbara Leigh Smith. “A Brief Summary, in plain language, of the most important laws concerning women: together with a few observations thereon.” 1854. Victorian Women Writer’s Project. Bloomington: Indiana U, 2012. Web. 29 Jun. 2012.

Eliot, George. Daniel Deronda. Ed. Terence Cave. London: Penguin Books, 1995. Print.

Erickson, Amy Louise. Women and Property in Early Modern England. London: Routledge, 1993. Print.

Finn, Margot. “Women, Consumption and Coverture in England, c. 1760-1860.” The Historical Journal 39.3 (1996): 703-722. Cetak.

Hoeckley, Cheri Larsen. “Anomalous Ownership: Copyright, Coverture, and Aurora Leigh.” Victorian Poetry 35.2 (1998): 135-61. Cetak.

Holcombe, Lee. Wives And Property. Toronto: U of Toronto P, 1983. Print.

Michie, Elsie B. The Vulgar Question of Money: Heiresses, Materialism, and the Novel of Manners from Jane Austen to Henry James. Baltimore: Johns Hopkins UP, 2011. Print.

Osborne, Katherine Dunagan. “Inherited Emotions: George Eliot and the Politics of Heirlooms.” Nineteenth-Century Literature 64.4 (2010): 465-493. Cetak.

Owens, Alastair. “Property, Gender and the Life Course: Inheritance and Family Welfare Provision in Early Nineteenth-Century England.” Sejarah Sosial 2:3 (2011): 299-317. Cetak.

Perry, Ruth. Novel Relations: The Transformation of Kinship in English Literature and Culture 1748-1818. Cambridge: Cambridge UP, 2004. Print.

Psomiades, Kathy. “Heterosexual Exchange and Other Victorian Fictions: The Eustace Diamonds and Victorian Anthropology.” NOVEL: A Forum on Fiction 3.1 (1999): 93-118. Cetak.

Rappaport, Erika Diane. Shopping for Pleasure: Women in the Making of London’s West End. Princeton: Princeton UP, 2000. Print.

Rappoport, Jill. Giving Women: Alliance and Exchange in Victorian Culture. New York: Oxford UP, 2011. Print.

Ruoff, Gene. “Wills.” 1992. Rasa dan perasaan. Ed. Claudia L. Johnson. New York: Norton, 2002. 348-359. Cetak.

Shanley, Mary Lyndon. Feminism, Marriage, and the Law in Victorian England. Princeton: Princeton UP, 1989. Print.

Staves, Susan. Married Women’s Separate Property in England, 1660-1833. Cambridge: Harvard UP, 1990. Print.

Vickery, Amanda. “Golden Age to Separate Spheres? A Review of the Categories and Chronology of English Women’s History.” The Historical Journal 36.2 (1993): 383-414. Cetak.

RELATED BRANCH ARTICLES

[1] Ruth Perry, Novel Relations (see esp. 64, 2, 24, 34, 40, 47, 212-3).

[2] See Alastair Owens, “Property, Gender and the Life Course” (313-4). Owens notes, however, that daughters’ inheritances should “not be overstated,” since wives and widows typically lacked control over property (307-10). Also writing against the bleak narrative of women’s diminished property ownership, Amanda Vickery finds “no systematic reduction in the range of employments available to laboring women” (405).

[3] As Elsie B. Michie has noted recently in The Vulgar Question of Money, Austen’s novels resist the notion that either inheritance or marriage should assist in one individual’s extreme accumulation of wealth (1-2, 28-9).

[4] Lady Catherine de Bourgh’s one moment of something like sympathy toward Elizabeth Bennet comes when she notes that “I see no occasion for entailing estates from the female line” (Kesombongan dan Prasangka 109).

[5] Their failure to provide legally for their children would have been seen as “‘culpable,’” according to findings by Owens, who has argued that early nineteenth-century “married male property owners were under an obligation to provide for their family” through wills (303-4) the cultural emphasis on “providing” for kin (rather than simply disposing of an estate) makes Mr. Bennet’s belated regret for his failure seem particularly weak.

[6] See, for example, Amy Louise Erickson, Women and Property in Early Modern England (26, 78, 224) Owens (313-4) Jill Rappoport, Giving Women (e.g. 46, 50).

[7] For Kathy Psomiades, “the great paradox of the idea of heterosexual exchange is that it describes with greater and greater clarity woman’s position as circulated sign and commodity at precisely the historical moment in the West in which middle-class women and men to a greater and greater extent are seen as having a claim to equal economic and political agency” (94).

[8] For a classic contemporary response to coverture, see Barbara Leigh Smith Bodichon, “A Brief Summary, in plain language, of the most important laws concerning women: together with a few observations thereon” (1854).

[9] See Mary Lyndon Shanley, Feminism, Marriage, and the Law in Victorian England (pasif, mis. 8, 26, 66) also Susan Staves, Married Women’s Separate Property in England, 1660-1833 (27-36, 129-30, 217) and Lee Holcombe, Wives And Property. As Owens notes, “even in widowhood married women’s rights to family property were largely determined by their dead husband” (312).

[10] Hence Mr. Darcy’s alarm that his sister’s inheritance could have become the property of the fortune hunter Mr. Wickham (133) had they eloped as planned, no marriage settlements could have been made to protect Miss Darcy’s wealth. The fact that Elizabeth helps her own sister (Lydia Wickham) “by the practice of what might be called economy in her own private expenses” (253)—that is, through sharing her pin money, rather than tapping the household expenses—again reiterates that, under coverture, his larger wealth is not precisely her own.

[11] For details on the two Acts, see chapters two (49-78) and four (103-30) Holcombe (237-38 for petition, 243-246 for the 1870 Married Women’s Property Act, and 247-252 for the 1882 Act).

[12] Margot Finn, “Women, Consumption and Coverture in England, c. 1760-1860” (706, 707) Erika Diane Rappaport, Shopping for Pleasure: Women in the Making of London’s West End (50-65) Joanne Bailey, “Favoured or Oppressed?” Erickson (150, 224).

[13] In a similar vein, Owens has noted that even widows “were rarely able to derive much financial benefit from family property,” since they were typically treated as custodians of their children’s future inheritance (310).

[14] See also Gene Ruoff’s discussion of Fanny’s own “will” with respect to the novel’s treatment of inheritance (esp. 350-353).

[15] Michie discusses the nineteenth-century history and legacy of this demonization. (For the specific example of Fanny Dashwood, see 27-29.)

[16] Along these lines, it seems significant that Gwendolen, unlike Austen’s Fanny Dashwood and the other wealthy women Michie discusses, is actually the “poor” woman when she marries Grandcourt her poverty does not entail any of the virtues that nineteenth-century novels of manners often afforded the poor heroines chosen by wealthy husbands.

[17] Even marriage to Lydia Glasher would not have legitimated her son post-facto. Grandcourt could choose to make him the heir—and his marriage to Lydia would ensure the absence of any subsequent legitimate heirs—but in the case of intestacy, illegitimate children would have been passed over.

[18] Gwendolen Grandcourt will even share her name with the reinstated heir. Katherine Osborne notes that this renaming “throws any kind of traditional lineage into confusion” (789) but, since this renaming also conceals the heir’s illegitimate birth, we can also see it as a more traditional mandate to favor a son’s claims to property.

[19] To a certain extent, this is part of the scapegoating of wealthy women that Michie has discussed in nineteenth-century fiction, but—as I’ve noted—Gwendolen’s position differs from the examples Michie considers because she is not an heiress accumulating additional wealth through marriage.

[20] This decision is striking in part because it bequeaths wealth to a child who is still a minor another option would have been for Grandcourt to establish a two-stage provision, allowing Gwendolen to benefit from the income of her late husband’s wealth until the heir was of an age to accept it. See Owens (305-7).

[21] In addition to the power struggles of Gwendolen’s marriage, the novel depicts other unhappy unions: Mirah’s mother, according to Mrs Meyrick, was “A good woman, you may depend: you may know it by the scoundrel the father is” (223) Deronda’s own mother describes herself as “forced into marrying your father” (626).

List of site sources >>>


Tonton videonya: Suami Lebih Muda. WHI 11 September 2020 (Januari 2022).